Hembrugterrein, Zaandam

  • Hembrugterrein, Zaandam
  • 42 ha
  • ABC
  • 2017-

Tijdens de aanbestedingsprocedure had MOOI Lost Op samen met ABC Planontwikkeling de rol als tendertrekker en conceptontwikkelaar.  Een belangrijk onderdeel van de uitvraag was de programmering en de samenwerking met omwonenden en reeds aanwezige ondernemers (eigenaren).

Na de gunning is MOOI Lost Op onderdeel van het kwartiermakers-team en zal bij de verdere ontwikkeling van het terrein verantwoordelijk zijn voor de invulling van de bestaande bebouwing. Het doel is om daarmee de gewenste identiteit te versterken en de (im)materiele waarde van het terrein te verhogen.

Bekijk ook:
Marineterrein, Amsterdam
  • Kattenburgerstraat, Amsterdam
  • 14 ha (perceel)
  • Project Bureau Marineterrein Amsterdam
  • 2014-2016